ÁSZF

ÁSZF, fizetési és szállítási információk

Név: Inscribo Kft
Székhely: 1045 Budapest, Virág u. 13.
Levelezési cím, panaszkezelés: 1089 Budapest, Elnök u. 1.
Üzlet, átvételi pont címe: 1089 Budapest, Elnök u. 1.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-09-328329
Adószám: 14863738-1-41
Képviselő: Bauman Erika
E-mail: info@ppclub.eu
Telefonszám: +36 30 899 8852
Weboldal: https://new.ppclub.eu/
Bankszámlaszám: 11715007-21523867

Tárhelyszolgáltató
Név: Sybell Informatika Kft.
Cím: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B
Telefon: +36-1-707-6726

A jelen Általános Szerződési Feltételek az Inscribo Kft., valamint az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevőknek (a továbbiakban: Vásárló) a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza.

Jelen ÁSZF értelmében Vásárló minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére az Inscribo Kft. a jelen honlapon keresztül árut ad el, szolgáltatást teljesít.

Az Inscribo Kft. minden ezen honlapon keresztül forgalmazott kereskedelmi tételének értékesítésére jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, valamint a Vásárló személyétől. A Vásárló a Szolgáltató ajánlatának elfogadásával egyidejűleg a jelen Általános Szerződési Feltételeket is elfogadja. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya csak abban az esetben nem vonatkozik a Szolgáltató által a jelen honlapon keresztül kötött szerződésekre, amennyiben azt az Inscribo Kft. előre, írásban kikötötte.

A weboldalon történő regisztrációval és vásárlással a Vevő és az Üzemeltető között távszerződés jön létre és a vevő aláveti magát az itt leírt vásárlási feltételeknek.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

A webáruházban történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, elektronikus úton történő megrendeléssel lehetséges. A megrendelés és szerződéskötés minden esetben magyar nyelven történik. A megrendelés elfogadásával az Inscribo Kft. és a vásárló vásárlási szerződést köt, ennek írásos formája az automatikus visszaigazoló e-mail, a vásárlást az Inscribo Kft. webáruháza rögzíti és a jogszabályoknak megfelelően tárolja azt, így az később rendelkezésre áll bármilyen kérdéses ügy esetén. A két fél között létrejött szerződés és annak adatai 3. személynek átadásra nem kerülhetnek.

A Vásárló a weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Vásárló az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatónak felróható hibákért az Inscribo Kft. felelősséget nem vállal. 

A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Az Inscribo Kft. bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az Inscribo Kft. és Vásárlói, szerződéses partnerei között fennálló kapcsolatokban kizárólag a Magyar Köztársaság joga alkalmazandó. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek megpróbálják először tárgyalásos úton, egyeztetéssel megoldani.

Jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött jogokból és kötelezettségekből eredő valamennyi jogvitára vonatkozóan – értékhatártól függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel, amennyiben kényszerítő törvényi rendelkezés alapján más bíróság hatásköre vagy illetékessége nem áll fenn.

MEGRENDELÉS, VÉTELÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

A megrendelt termékek vételára minden esetben a termék mellett feltüntetett fogyasztói ár, amely magyar forintban (HUF) értendő és tartalmazza az ÁFA-t, de nem foglalja magába a szállítási költséget.

Az Inscribo Kft. fenntartja a Weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a Weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. Az Inscribo Kft. garantálja, hogy a felek közötti ajánlati kötöttség és annak Inscribo Kft. részéről történt elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Az Inscribo Kft. nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben az Inscribo Kft. nem köteles a terméket a weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a helyes áron történő vásárlási lehetőséget, amelynek ismeretében a Vásárló, döntése szerint vagy megrendeli a terméket a helyes áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény Inscribo Kft. felé való érvényesítése, illetve Vásárlót terhelő bárminemű kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától.

A vásárló az interneten keresztül leadott megrendelésének ellenértékét az általa választott, alábbi fizetési módok egyikével egyenlíti ki:

Készpénzben: Személyes átvétel előre egyeztetett időpontban.

Cím: 1089 Budapest, Elnök u. 1.

Átutalással az alábbi számlaszámra: 11715007-21523867

Utánvétellel: készpénz, a csomag kézhezvételekor.

A megrendelt termékeket (amennyiben raktáron megtalálható) legkésőbb 8 munkanapon belül szállítjuk ki. Amennyiben a megrendelt termék nincs raktáron, úgy telefonon értesítjük és egy lehetséges másik termékkel – ha az Önnek is megfelelő – behelyettesítjük vagy a megrendelt termék várható szállítási határidejét közöljük.

A megrendelt termékeket futárszolgálattal szállítjuk. Ha az utánvétel fizetési módot választotta, akkor a csomag átvételkor, készpénzben a kézbesítőnek kell fizetni.

Kérjük, győződjön meg arról, hogy a kiszállított áru az átvételkor sértetlen. Szállítással kapcsolatos sérülés bejelentést csak a szállítás napján áll módunkban figyelembe venni. A szállítmány esetleges hiányosságát az info@ppclub.eu e-mailben jelezheti cégünknél.

Rendeléssel kapcsolatos információkért érdeklődhet a +36 30 899-8852-es telefonszámon.

A megrendelés és visszaigazolás nyelve: magyar.

Képek

Az oldalainkon található képek mintának tekintendők, az eltérésekért semmilyen felelősséget nem vállalunk, de törekszünk rá, hogy a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék.

Visszavásárlási garancia

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a termék átvételét megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti ügyfélszolgálatunkon az info@ppclub.eu e-mail címen. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli.

A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

Amennyiben a vásárlástól a termék átvételét követően kíván elállni, azt a következő módon teheti meg: A vevő az áru átvételét követő 3 munkanapon, Interneten keresztül történő vásárlás esetén 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt személyesen behozni bemutatótermünkbe. Az Inscribo Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatosan felmerülő költségek a vásárlót terhelik. 

A jótállást kizáró tényezők

A számlán, vagy az azonosító címkéken történő bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a meghibásodás nem rendeltetésszerű használatból ered.

Felelősségkorlátozás

Az Inscribo Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzaton bármikor indoklás és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosításokat végezzen. A módosított szabályzat az Interneten való közzététele napjától érvényes.

Az Inscribo Kft. nem garantálja, hogy a weboldalon található információk naprakészek legyenek.

 


Warning: Undefined array key 0 in /home/ppclubeu/new.ppclub.eu/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924